Hitta hit, karta.

Ta buss 1, 2 eller 3 till Karlstad Universitet eller egen bil (se karta nedan för parkering).

Gå in genom huvudentren till Karlstad Universitet. Gå upp för trappan och rakt fram över "glasbron". Därefter ligger utställningssalen Transformum,  direkt till Vänster.

Lagerlöfssalen ligger i direkt anslutning till utställningen.