Årets Utställare

* Fackförbundet Vision - www.vision.se
Brottsförebyggande Centrum - www.bfciv.se
* Bryggan Karlstad -      www.bryggankarlstad.se/     
* SPEX- Socionomernas studentförening -  https://www.spex.n.nu/ 
* Akademikerförbundet SSR - https://www.akademssr.se 
* Mölnbacka ungdomshem - https://www.molnbackaungdomshem.se/
* SiS ungdomshem Klarälvsgården - https://www.stat-inst.se/klaralvsgarden
* Autism- och Aspergerföreningen Värmland - https://www.autism.se/
* Platea - https://www.platea.se/
* Alla kvinnorshus (Kvinno- och tjejjouren) - https://www.karlstadskvinnojour.se/
* Föreningen Vi Som Förlorat ett Barn - https://www.vsfb.se/
* Brottsofferjouren - www.varmland.boj.se/
* Rädda Barnen - https://www.raddabarnen.se/
* Föreningen för Barn och Unga med utvecklingsstörning - https://www.karlstad.fub.se/
* Riksförbundet för social och mental hälsa -  https://www.rsmh.se/ 
* Röda Korsets ungdomsförbund -  https://rkuf.se/ 
* Svenska Kyrkan Ungdomsbussen -  https://www.svenskakyrkan.se/