Årets tema

År 2014 har vi valt temat Barn och unga i socionomens yrkesfält.

Vi har under senare tid kunnat läsa en hel del i media om hur barn och unga idag ofta kan ha en tuff varddag, skolans krav ökar, våra kroppsliga ideal hårdnar och vi vuxna får ofta mindre och mindre tid med våra barn. Barn och unga fara idag illa i stor utsträckning då samhällets resurser minskar inom de flesta yrkesfält och det sociala arbetets är inget undantag. Många studenter har tankar på att söka sig till socialt arbete inom just denna grupp i samhället, då de flesta av oss anser detta arbete oerhört viktigt. Därför har vi i år också valt ämnet som tema för vår socionomdag, då vi anser att mycket av den viktiga kunskap studenter behöver för att vara redo för arbete endast kan komma ifrån de med egen erfarenhet, yrkesverksamma, klienter eller anhöriga.

Läs aftonbladets serie om självmord bland unga här!

Läs aftonbladets skolgranskning här!

Läs vad skolverket skriver om kränkningar av unga på nätet här!

Uppdrag granskning- Naken på nätet  sändes 12/3