Årets Föreläsare 

Kl. 10.30-12.00 i Lagerlöfssalen föreläser Beatrice Högå ifrån Brottsförebyggande Centrum.

      Brottsförebyggande Centrum i Värmland har deltagit i Ungdomsstyrelsens uppskattade utbildning om ungas liv på nätet. Beatrice Högå ger oss en föreläsning om- Unga, Sex och Internet.

Brottsförebyggande centrum föreläsningar

 

Billqvist 5

Kl. 13.30-15.00 i Lagerlöfssalen föreläser Eva Billqvist                   hon är egen företagare med inriktning mot hälsa och personlig utveckling. Hon har även under många år arbetat som biomedicinsk analytiker inom Landstinget i Värmland.

Eva berättar att hela familjens tillvaro ställdes på ända när den äldsta dottern i 15-årsåldern drabbades av psykisk ohälsa. Till en början trodde föräldrarna att det handlade om tonårstrots. Efterhand utvecklade dottern ett självskadebeteende och fick också självmordstankar. Eva är idag utsedd till ambassadör för den nationella kampanjen Hjärnkoll som arbetar för att förbättra allmänhetens attityder kring psykisk ohälsa. Genom Hjärnkoll får hon möjlighet att sprida sina kunskaper och förmedla hopp till andra anhöriga.

                                                                                          

Föreläsningarna är avgiftsfria!